Kuran / Sura 26. Eš-Šuara (Pjesnici)

 1. Ta Sin Mim. #
 2. Ovo su ajeti Knjige jasne! #
 3. Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici? #
 4. Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli. #
 5. I njima ne dođe nijedna nova opomena od Milostivoga, a da se od nje ne okrenu. #
 6. Oni poriču – pa, stići će ih sigurno posljedice onoga čemu se izruguju. #
 7. Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito? #
 8. To je, doista, dokaz, ali većina njih ne vjeruje, #
 9. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. #
 10. A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: “Idi narodu koji se prema sebi ogriješio, #
 11. narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao,” – #
 12. on je rekao: “Gospodaru moj, bojim se da me oni u laž ne utjeraju, #
 13. da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete; zato podaj poslanstvo i Harunu, #
 14. a ja sam njima i odgovoran,* pa se plašim da me ne ubiju.” #
 15. “Neće!” – reče On. “Idite obojica sa dokazima Našim, Mi ćemo s vama biti i slušati. #
 16. Otiđite faraonu i recite: ’Mi smo poslanici Gospodara svjetova, #
 17. dopusti da sinovi Israilovi pođu s nama!’” #
 18. “Zar te među nama nismo gojili dok si dijete bio i zar među nama tolike godine života svoga nisi proveo?” – reče faraon – #
 19. “i uradio si nedjelo koje si uradio i još si nezahvalnik?” #
 20. “Ja sam onda ono uradio nehotice” – reče – #
 21. “a od vas sam pobjegao zato što sam se vas bojao, pa mi je Gospodar moj mudrost darovao i poslanikom me učinio. #
 22. A dobročinstvo koje mi prebacuješ – da nije to što si sinove Israilove robljem učinio?” #
 23. “A ko je Gospodar svjetova?” – upita faraon. #
 24. “Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete” – odgovori on. #
 25. “Čujete li ?” – reče onima oko sebe faraon. #
 26. “Gospodar vaš i Gospodar vaših davnih predaka” – reče Musa. #
 27. “Poslanik koji vam je poslan, uistinu, je lud” – reče faraon. #
 28. “Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate” – reče Musa. #
 29. A faraon reče: “Ako budeš kao boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti!” #
 30. “Zar i onda kad ti budem očigledan dokaz donio?” – upita on. #
 31. “Pa daj ga, ako istinu govoriš!” – reče faraon. #
 32. I Musa baci štap svoj, kad on – zmija prava, #
 33. a onda izvadi ruku iz njedara, kad ona, onima koji su gledali – bijela. #
 34. “Ovaj je zaista vješt čarobnjak” – reče glavešinama oko sebe faraon – #
 35. “hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede. Pa šta savjetujete?” #
 36. “Ostavi njega i brata njegova!” – rekoše – “a u gradove pošalji da sakupljaju, #
 37. sve čarobnjake vješte će ti dovesti.” #
 38. I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabraše, #
 39. a narodu bi rečeno: “Hoćete li se iskupiti #
 40. da budemo uz čarobnjake, ako oni budu pobjednici!” #
 41. A kad dođoše, čarobnjaci faraona upitaše: “Da li će nama, doista, pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici?” #
 42. “Hoće – odgovori on -“bićete tada sigurno meni najbliži.” #
 43. Musa im reče: “Bacite ono što želite baciti!” #
 44. I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše: “Tako nam dostojanstva faraonova, mi ćemo svakako pobijediti!” #
 45. Zatim Musa baci svoj štap, koji, odjednom, proguta ono što su oni lažno izveli. #
 46. Čarobnjaci se onda na tle baciše #
 47. i rekoše: “Mi vjerujemo u Gospodara svjetova, #
 48. Gospodara Musaova i Harunova!” #
 49. “Da povjerujete njemu prije dopuštenja moga!” – viknu faraon. – “On je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvu naučio – a vi ćete zapamtiti; poodsijecaću vam ruke i noge vaše unakrst i sve ću vas porazapinjati!” #
 50. “Ništa strašno!” – rekoše oni – “mi ćemo se Gospodaru svome vratiti. #
 51. Mi se nadamo da će nam Gospodar naš grijehe naše oprostiti zato što smo prvi vjernici.” #
 52. I Mi objavismo Musau: “Kreni noću s robovima Mojim, ali bićete gonjeni.” #
 53. I faraon posla po gradovima sakupljače: #
 54. “Ovih je zaista malo #
 55. i rasrdili su nas, #
 56. a mi smo svi budni!” #
 57. I Mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka,* #
 58. iz riznica i dvoraca divnih. #
 59. Eto tako je bilo, i Mi dadosmo da to naslijede sinovi Israilovi. #
 60. I oni ih, kad se sunce rađalo, sustigoše. #
 61. Pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše: “Samo što nas nisu stigli!” #
 62. “Neće!” – reče on – “Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.” #
 63. I Mi objavismo Musau: “Udari štapom svojim po moru!” – i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo; #
 64. i Mi onda tamo one druge približismo – * #
 65. a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo – #
 66. i one druge potopismo. #
 67. To je, zaista, pouka, a većina njih nisu bili vjernici #
 68. a Gospodar tvoj je, doista, silan i milostiv. #
 69. I kaži im vijest o Ibrahimu #
 70. kada je oca svoga i narod svoj upitao: “Čemu se vi klanjate?” #
 71. a oni odgovorili: “Klanjamo se kumirima i povazdan im se molimo”, #
 72. On je rekao: “Da li vas oni čuju kad se molite, #
 73. ili, da li vam mogu koristiti ili naškoditi?” #
 74. “Ne” – odgovoriše “ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju.” #
 75. “A da li ste razmišljali” – upita on – “da su oni kojima se klanjate #
 76. vi i kojima su se klanjali davani preci vaši, #
 77. doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova, #
 78. koji me je stvorio i na Pravi put uputio, #
 79. i koji me hrani i poji, #
 80. i koji me, kad se razbolim, liječi, #
 81. i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživiti, #
 82. i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti! #
 83. Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri #
 84. i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći, #
 85. i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati – #
 86. i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih – #
 87. i ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti, #
 88. na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, #
 89. samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.” #
 90. I Džennet će se čestitima približiti, #
 91. a Džehennem zalutalima ukazati, #
 92. i reći će im se: “Gdje su oni kojima ste se klanjali, #
 93. a niste Allahu; mogu li vam oni pomoći, a mogu li i sebi pomoći?” #
 94. pa će i oni i oni koji su ih u zabludu doveli u nj biti bačeni, #
 95. i vojske Iblisove – svi zajedno. #
 96. I oni će, svađajući se u njemu, govoriti: #
 97. “Allaha nam, bili smo, doista, u očitoj zabludi #
 98. kad smo vas s Gospodarom svjetova izjednačavali, #
 99. a na stranputicu su nas naveli zlikovci, #
 100. pa nemamo ni zagovornika, #
 101. ni prisna prijatelja – #
 102. da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici!” #
 103. u tome je pouka, ali većina ovih nisu vjernici, #
 104. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. #
 105. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike. #
 106. Kad im brat njihov Nuh reče: “Kako to da se Allaha ne bojite? #
 107. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, #
 108. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni! #
 109. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi, #
 110. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!” – #
 111. Oni rekoše: “Kako da te poslušamo, kad te makar ko slijedi slijedi?” #
 112. “Ne znam ja šta oni rade” – reče on, #
 113. “svi će pred Gospodarom mojim, da znate, račun polagati, #
 114. a ja vjernike neću otjerati, #
 115. ja samo javno opominjem!” #
 116. “Ako se ne okaniš, o Nuhu!” – rekoše oni – “bićeš sigurno kamenovan!” #
 117. “Gospodaru moj,” – reče on – “narod moj me u laž utjeruje, #
 118. pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi!” #
 119. I Mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi krcatoj spasili, #
 120. a ostale potopili. #
 121. To je pouka, ali većina ovih nisu vjernici, #
 122. a Gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. #
 123. I Ad je smatrao lažnim poslanike. #
 124. Kad im brat njihov Hud reče: “Kako to da se Allaha ne bojite? #
 125. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, #
 126. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni! #
 127. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi. #
 128. Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući, #
 129. i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti, #
 130. a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici? #
 131. Bojte se Allaha i meni budite poslušni! #
 132. Bojte se onoga koji vam daruje ono što znate: #
 133. daruje vam stoku i sinove, #
 134. i bašče i izvore. #
 135. Ja se, doista, bojim, za vas na Velikom danu patnje” – #
 136. Rekoše oni: “Nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik, #
 137. ovako su i narodi davnašnji vjerovali, #
 138. i mi nećemo biti mučeni.” #
 139. I oni su ga nastavili u laž utjerivati, pa smo ih Mi uništili. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje, #
 140. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. #
 141. I Semud je smatrao lažnim poslanike. #
 142. Kad im brat njihov Salih reče: “Kako to da se Allaha ne bojite? #
 143. Ja sa vam, sigurno, poslanik pouzdani #
 144. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni! #
 145. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi. #
 146. Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni sigurni, #
 147. u vrtovima i među izvorima, #
 148. u usjevima i među palmama sa plodovima zrelim? #
 149. Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete #
 150. zato se bojte Allaha i poslušni meni budite #
 151. i ne slušajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju, #
 152. koji na Zemlji ne zavode red već nered uspostavljaju” – #
 153. rekoše oni: “Ti si samo opčinjen; #
 154. ti si čovjek, kao i mi; zato nam donesi jedno čudo ako je istina to što govoriš!” #
 155. “Evo, to je kamila” – reče on – “u određeni dan ona će piti, a u poznati dan vi, #
 156. i ne učinite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigla patnja na Velikom danu!” #
 157. Ali, oni je zaklaše i potom se pokajaše. #
 158. I stiže ih kazna. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje, #
 159. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv #
 160. I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike. #
 161. Kad im njihov brat Lut reče: “Kako to da se ne bojite? #
 162. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, #
 163. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni! #
 164. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi. #
 165. Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite, #
 166. a žene svoje, koje je za vas Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite” – #
 167. rekoše oni: “Ako se ne okaniš, o Lute, bićeš sigurno prognan.” #
 168. “Ja se gnušam toga što vi radite!” – reče on; #
 169. “Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade!” #
 170. I Mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu – sve, #
 171. osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili, #
 172. a zatim smo ostale uništili #
 173. spustivši na njih kišu – a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili! #
 174. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje, #
 175. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv. #
 176. I stanovnici Ejke su u laž ugonili poslanike. #
 177. Kad im Šuajb reče: “Kako to da se ne bojite? #
 178. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, #
 179. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni! #
 180. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi. #
 181. Pravo mjerite na litru i ne zakidajte #
 182. a na kantaru ispravnom mjerom mjerite, #
 183. i ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po Zemlji, nered praveći, ne činite, #
 184. i Onoga koji je stvorio vas i narode davnašnje bojte se” – #
 185. rekoše oni: “Ti si samo opčinjen; #
 186. i ti si samo čovjek kao i mi; za nas si ti, doista, lažac pravi; #
 187. zato spusti na nas kaznu s neba, ako istinu govoriš!” #
 188. “Gospodar moj dobro zna šta vi radite” – reče on. #
 189. I oni su nastavili da ga u laž utjeruju pa ih je stigla kazna iz oblaka; a to je bila kazna jednog strašnog dana. #
 190. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje, #
 191. a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv. #
 192. I Kur’an je, sigurno, objava Gospodara svjetova; #
 193. donosi ga povjerljivi Džibril #
 194. na srce tvoje, da opominješ #
 195. na jasnom arapskom jeziku; #
 196. on je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih – #
 197. zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovih? #
 198. A da ga objavljujemo i nekom nearapu #
 199. pa da im ga on čita, opet u nj ne bi povjerovali. #
 200. Eto, tako ga Mi u srca grješnika uvodimo, #
 201. oni u nj neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu, #
 202. koja će im iznenada doći, kad je najmanje budu očekivali, #
 203. pa će reći: “Hoće li nam se imalo vremena dati?” #
 204. Zašto oni kaznu Našu požuruju?! #
 205. Šta ti misliš, ako im Mi dopuštamo da godinama uživaju, #
 206. i naposljetku ih snađe ono čime im se prijeti, #
 207. zar će imati šta od slatkog života koji su provodili? #
 208. Mi nijedan grad nismo razorili prije nego su im došli oni koji su ih opominjali #
 209. da bi pouku primili; Mi nismo nepravedni bili. #
 210. Kur’an ne donose šejtani, #
 211. nezamislivo je da to oni čine; oni to nisu kadri, #
 212. oni ga nikako ne mogu prisluškivati. #
 213. Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu – da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni! #
 214. I opominji rodbinu svoju najbližu #
 215. i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede! #
 216. A ako te ne budu poslušali, ti reci: “Ja nemam ništa s tim što vi radite.” #
 217. I pouzdaj se u Silnoga i Milostivoga, #
 218. koji te vidi kada ustaneš #
 219. da sa ostalima molitvu obaviš, #
 220. jer On, doista, sve čuje i sve zna. #
 221. Hoću li vam kazati kome dolaze šejtani? #
 222. Oni dolaze svakome lašcu, grješniku, #
 223. oni prisluškuju – i većinom oni lažu. #
 224. A zavedeni slijede pjesnike. #
 225. Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude #
 226. i da govore ono što ne rade, #
 227. tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji često Allaha spominju, i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju. A mnogobošci će, sigurno, saznati u kakvu će se muku uvaliti. #

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: