Sura 36. Ja-Sin

 1. Ja Sin. #
 2. Tako Mi Kur’ana mudrog, #
 3. ti si, uistinu, poslanik, #
 4. na Pravome putu, #
 5. po objavi Silnoga i Samilosnoga, #
 6. da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan! #
 7. O većini njih se već obistinila Riječ – zato oni neće vjerovati. #
 8. Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sindžire stavili sve do podbradaka – zato su oni glava uzdignutih, #
 9. i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili – zato oni ne vide, #
 10. i njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati. #
 11. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur’an slijedi i Milostivoga se boji, iako ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom! #
 12. Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali. #
 13. Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici; #
 14. kad im Mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, pa rekoše: “Mi smo vama poslani!” – #
 15. “Vi ste ljudi kao i mi” – oni odgovoriše – “Milostivi nije objavio ništa, vi neistinu govorite!” #
 16. “Gospodar naš zna da smo, doista, vama poslani” – rekoše oni – #
 17. “i dužni smo samo da jasno obznanimo.” #
 18. Oni rekoše: “Mi slutimo da nam nesreću donosite; ako se ne okanite, kamenovaćemo vas i stići će vas, zaista, bolna patnja oko nas.” #
 19. “Uzrok vaše nesreće je s vama!” – rekoše oni. “Zar zato što ste opomenuti? Ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi.” #
 20. I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: “O narode moj, slijedi one koji su poslani, #
 21. slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na Pravom su putu! #
 22. Zašto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti? #
 23. Zašto da prihvaćam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti, #
 24. a ja bih tada bio u pravoj zabludi; #
 25. ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!” #
 26. I reći će se: “Uđi u Džennet!’ – a on će reći: “Kamo sreće da narod moj zna #
 27. zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!” #
 28. I protiv naroda njegova, poslije njega, Mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili. #
 29. samo bi se čuo jedan užasan krik, i oni bi odjednom svi pomrli. #
 30. O kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali. #
 31. Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili od kojih im se niko vratio nije, #
 32. a svi oni biće zajedno pred Nas dovedeni. #
 33. Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu; #
 34. Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde, i činimo da iz nje izvori izviru – #
 35. da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njegove privrijede, pa zašto neće da budu zahvalni? #
 36. Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju! #
 37. I noć im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku. #
 38. I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg. #
 39. I Mjesecu smo odredili položaj; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut. #
 40. Nit’ Sunce može Mjesec dostići nit’ noć dan prestići, svi oni u svemiru plove. #
 41. Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo #
 42. i što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze. #
 43. I ako želimo, Mi ih potopimo, i neće im spasa biti, neće se izbaviti, #
 44. osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka određenog uživali. #
 45. A kad im se rekne: “Bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili…” #
 46. I ne dođe im nijedan dokaz od Gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu. #
 47. A kad im se kaže: “Udjeljujte od onoga što vam Allah daje”- onda nevjernici govore vjernicima: “Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti? Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi!” #
 48. I govore: “Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?” #
 49. A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti, #
 50. pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti. #
 51. I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti, #
 52. govoreći: “Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?” – “Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili!” #
 53. Biće to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti. #
 54. Danas se neće nikome nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti: #
 55. stanovnici Dženneta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni, #
 56. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni, #
 57. u njemu će imati voća, i ono što budu željeli. #
 58. “Mir vama!” – biće riječi Gospodara Milostivog – #
 59. “a vi, o grješnici, danas se odvojite!” #
 60. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, #
 61. već se klanjate Meni; to je Put pravi #
 62. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali?! #
 63. Ovo je Džehennem kojim vam se prijetilo, #
 64. pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali!” #
 65. Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti. #
 66. Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli? #
 67. A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići niti se vratiti. #
 68. Onome kome dug život damo, Mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju? #
 69. Mi poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka – Kur’an jasni, #
 70. da opominje onoga ko ima pameti, i da zasluže kaznu nevjernici. #
 71. Kako oni ne vide da Mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici! #
 72. i da smo im dali da se njome služe – na nekim jašu, a nekima se hrane, #
 73. i drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni, #
 74. već pored Allaha druge bogove prihvaćaju u nadi da će im oni na pomoći biti; #
 75. oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska. #
 76. I nek te ne žaloste riječi njihove; Mi, doista, znamo i ono što kriju i ono što pokazuju. #
 77. Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik, #
 78. i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: “Ko će oživiti kosti kad budu truhle?” #
 79. Reci: “Oživiće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio, #
 80. Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete.” #
 81. Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste, On sve stvara i On je Sveznajući; #
 82. kada nešto hoće, On samo za to rekne: “Budi!” – i ono bude. #
 83. Pa neka je hvaljen Onaj u čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti! #
Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: