Sura 43. Ukras

 1. Ha Mim #
 2. Tako Mi Knjige jasne, #
 3. Mi je objavljujemo kao Kur’an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli, #
 4. a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti. #
 5. Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite? #
 6. A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali #
 7. i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali! #
 8. Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim. #
 9. A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će, sigurno, reći: “Stvorio ih je Allah!” – Da, Silni i Sveznajući, #
 10. Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, stignete kuda naumite; #
 11. Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele – tako ćete i vi biti oživljeni; #
 12. Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete, #
 13. da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: “Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići, #
 14. i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!” #
 15. A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik. #
 16. Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? – #
 17. a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila ona koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten. #
 18. Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne? #
 19. Oni meleke, koji su robovi Milostivoga, ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati! #
 20. “Da Milostivi hoće” – govore oni -“mi im se ne bismo klanjali.” Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu. #
 21. Zar smo im prije Kur’ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju? #
 22. Oni čak govore: “Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na Pravom putu.” #
 23. I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: “Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.” #
 24. “Zar i onda” – govorio bi on – “kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?” A oni bi odgovarali: “Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!” #
 25. I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili. #
 26. A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: “Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate, #
 27. ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na Pravi put ukazati”- #
 28. On učini riječi Tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali. #
 29. A ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni. #
 30. A sada, kada im Istina dolazi, oni govore: “Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!” #
 31. I još kažu: “Trebalo je da ovaj Kur’an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!” #
 32. Zar oni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. – A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju. #
 33. A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju, #
 34. i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju, #
 35. i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga biće za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili. #
 36. Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati; #
 37. oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu. #
 38. I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!” #
 39. Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali. #
 40. Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi?! #
 41. Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili, #
 42. ili, kad bismo ti htjeli pokazati ono čime im prijetimo – pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti. #
 43. Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na Pravome putu. #
 44. Kur’an je, zaista, čast tebi i narodu tvome; odgovaraćete vi. #
 45. Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim. #
 46. Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: “Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!” #
 47. I pošto im je donio znamenja Naša, oni su ih, odjednom, počeli ismijavati. #
 48. I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozvali. #
 49. “O ti čarobnjače!” – govorili su oni – “zamoli Gospodara svoga, u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo, sigurno, Pravim putem poći!” #
 50. A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili. #
 51. I faraon obznani narodu svome: “O narode moj,” – reče on – “zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, shvaćate li? #
 52. I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije govoriti? #
 53. Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki?” #
 54. I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; oni su, doista, bili narod grješni. #
 55. A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo, #
 56. i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim. #
 57. A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili #
 58. i rekli: “Da li su bolji naši kumiri ili on?” A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački. #
 59. On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili, #
 60. a da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na Zemlji naslijede; #
 61. i Kur’an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put, #
 62. i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni. #
 63. A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: “Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte, #
 64. Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je Pravi put!” #
 65. Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore! #
 66. Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni? #
 67. Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili: #
 68. “O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati; #
 69. oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili – #
 70. uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!” #
 71. Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti. #
 72. “Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili, #
 73. u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti.” #
 74. A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati, #
 75. ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati. #
 76. Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli. #
 77. Oni će dozivati: “O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!” – a On će reći: “Vi ćete tu vječno ostati!” #
 78. Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna. #
 79. Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti. #
 80. Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju. #
 81. Reci: “Nema Milostivi djeteta, ja prvi to velim! #
 82. Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju!” #
 83. Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti, #
 84. On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući! #
 85. I neka je uzvišen Onaj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će Smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti! #
 86. Oni kojima se oni, pored Njega, klanjaju – neće se moći za druge zauzimati; moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju. #
 87. A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: “Allah!” Pa kuda se onda odmeću? #
 88. I tako mi Poslanikovih riječi: “Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!” – #
 89. ti se oprosti od njih i reci: “Ostajte u miru!” – ta sigurno će oni zapamtiti! #
Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: