Dva lica islama

prijevod članka Abula Kasema

Nakon terorističkih napada na World Trade Center u New Yorku te nepovjerenja prema muslimanima koje je uslijedilo, islamisti koji žive na zapadu su zbunjeni. Neki među njima provode vrijeme tražeći slatkiše iz Kurana, te svojim novim domovinama pokušavaju dokazati kako je islam religija neograničenog milosrđa. Ponovo i ponovo, oni citiraju nekolicinu simpatičnih kuranskih stihova iz Meke. Pažljivo sakrivaju okrutne, netolerantne, barbarske retke, razasute po cijelom Kuranu, govoreći kako su ti stihovi izvan konteksta, te nisu primjenjivi na nevjernike koji su im, prihvativši ih kao svoje zemljake, dali priliku za bolji život. Malo toga može biti gore od ovog licemjerja. U interesu je svih nemuslimana (kao i u pravi islam nedovoljno upućenih muslimana) da istina bude poznata.


Oni islamisti koji žive na Zapadu i citiraju ove slatkiše iz Kurana, velikoj većini neupućenih nemuslimana (kao i poluinformiranih muslimana) zapravo predstavljaju mrtvi islam iz Meke, kako bi prikrili aktualnu verziju islama, tj. živi i aktivni islam iz Medine. Njihova strategija je slijedeća:

 • Na Zapadu ili u zemlji nevjernika prakticiraj islam iz Meke
 • U islamskim državama ili u zemljama sa značajnijim brojem muslimana prakticiraj islam iz Medine, tj. pravi islam

Kako prepoznati ovaj živi i vitalni islam iz Medine?

Da bismo razumjeli pravi islam, moramo na poglavlja Kurana gledati u kronološkom slijedu, a ne u slijedu u kojem se iznose, budući da poglavlja Kurana tradicionalno nisu poredana kronološki. Mnogi stihovi u Kuranu zamijenjeni su drugim stihovima, pa je besmisleno proučavati i objašnjavati Kuran bez znanja o aktualnosti njegovih djelova. Kronološki slijed nam pokazuje koji stihovi Kurana više ne vrijede i koji su stihovi zamijenjeni. To načelo razrješavanja proturječnosti jedinstveno je za islam i zove se abrogacija ili ukidanje.

Kuran o tome govori na ovim mjestima:

 • Kuran 2:106
  Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može?
 • Kuran 13:39
  Allah je dokidao šta je htio, a ostavljao šta je htio; u Njega je Glavna knjiga.
 • Kuran 16:101
  Kada Mi ajet dokinemo drugim – a Allah najbolje zna što objavljuje, – oni govore: “Ti samo izmišljaš!” A nije tako, nego većina njih ne zna.

Ovi stihovi su mnoge zbunili. Jedna stvar je ipak očita, a to je da Alah može promijeniti svoj stav o nečemu te ta promjena može biti vrlo dramatična. U mnogim slučajevima, promjena nekog stava uključuje i razliku između između života i smrti. Dakle, vrlo je važno znati koji su stihovi primjenjivi na nevjernike, a koji nisu. Najvažniji među tim stihovima su oni koji se odnose na borbu protiv nevjernika. U početku je ta borba bila zabranjena, a onda je došlo vrijeme (to vrijeme još uvijek traje) u kojem je postala obavezna.

One stihove, koji su otkriveni u Meki, uglavnom se smatra dobroćudnima i nenasilnima. Kuran ima 87 poglavlja iz Meke i 27 poglavlja iz Medine (ukupno 114 poglavlja), ali su poglavlja iz Medine veća te sačinjavaju većinu Kurana. Stihovi iz Medine sadrže upute o borbi, jer Muhamed je upravo u Medini od Boga primio zeleno svjetlo za ratovanje protiv nevjernika. Dakle, možemo zaključiti da su, glede odnosa prema nevjernicima, poglavlja sa 87. i višim mjestom u kronološkom poretku nadređena poglavljima iz Meke.

Napomena: Kronološki poredak stihova označen je brojevima u zagradama (kronološki poredak svih poglavlja u Kuranu možete naći ovdje).

Širenje islama za Muhamedova života kronološki možemo podijeliti u četiri prepoznatljive faze. Te faze su:

 1. Miroljubivo nagovaranje
 2. Obrambena borba
 3. Ograničeni napad
 4. Otvorena agresija

1. faza: Miroljubivo nagovaranje

Naglasci:

 • Politika miroljubivog suživota sa poganima Meke
 • Strategija kompromisa sa poganima i licemjerima
 • Židovi i kršćani (ljudi od Knjige) se ne smatraju neprijateljima
 • Muhamed je propovjedao opraštanje, nenasilje i mir (ponegdje se ipak da vidjeti kako je to smatrao privremenim)
 • Neprijateljima se smatraju samo pogani Meke

Važni stihovi:

 1. Kuran 73:10-11 (3)
  I otrpi ono što oni govore i izbjegavaj ih na prikladan način,
  a Mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena;
 2. Kuran 109:1-6 (18)
  Reci: “O vi nevjernici,
  ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,
  a ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam;
  ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,
  a i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam,
  vama – vaša vjera, a meni – moja!
 3. Kuran 38: 15-17 (38)
  A i ovi ne čekaju do jedan zvuk roga koji neće biti potrebno ponoviti,
  i govore: “Gospodaru naš, požuri kazni nas, prije Dana u kojem će se račun polagati!”
  Ti otrpi ono što oni govore i sjeti se roba Našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao.
 4. Kuran 20:130 (45)
  Zato otrpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i obavljaj je u noćnim satima, i na krajevima dana – da bi bio zadovoljan.
 5. Kuran 19:83-84 (44)
  Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju?
  Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polahko dane odbrajamo!
 6. Kuran 20:134-135 (45)
  A da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli: “Gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bismo riječi Tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i osramoćeni postali.”
  Reci: “Svi mi čekamo, pa čekajte i vi, a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici prave vjere i ko je bio na Pravome putu.”
 7. Kuran 17:54 (50)
  “Gospodar vaš dobro vas poznaje: ako hoće, on će vam se smilovati ili će vas, ako hoće, na muke staviti.” – A Mi tebi nismo dali vlast nad njima.
 8. Kuran 10:25-26 (51)
  Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome on hoće.
 9. Kuran 15:89-93 (54)
  i reci: “Ja samo javno opominjem!” –
  kao što smo sljedbenike Knjige opomenuli,
  one koji Kur’an na dijelove dijele.
  I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati
  za ono što su radili!
 10. Kuran 6:104 (55)
  “Od Gospodara vašeg dolaze vam dokazi, pa onaj ko ih usvaja – u svoju korist to čini, a onaj ko je slijep – na svoju štetu je slijep, a ja nisam vaš čuvar.”
 11. Kuran 43:88-89 (63)
  I tako mi Poslanikovih riječi: “Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!” –
  ti se oprosti od njih i reci: “Ostajte u miru!” – ta sigurno će oni zapamtiti!
 12. Kuran 16:125-126 (70)
  Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima ne najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i on zna one koji su na Pravome putu.
  Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno; a ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive.
 13. Kuran 23:54 (74)
  zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme!
 14. Kuran 23:96 (74)
  Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose,
 15. Kuran 52:45-48 (76)
  Zato ih pusti dok se ne suoče sa Danom u kome će pomrijeti,
  Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći.
  A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna.
  A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ,
 16. Kuran 67:26 (77)
  Reci:”Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem.”

2. faza: Obrambena borba

Naglasci:

 • Muhamed se sa šačicom svojih sljedbenika seli u Medinu (622. g.). Neka plemena ga prihvaćaju za vođu.
 • Kako bi osigurali sredstva za život, Muhamed i njegovi muslimani počinju napadati karavane iz Meke
 • Muhamed je pobijedio Mekane u bici kod Badra (iste godine kad se i preselio, tj. 622.), koja je muslimanima podigla moral za daljnje napade na karavane iz Meke
 • Nakon nekoliko godina u Medini, Bog je Muhamedu dao dozvolu za pokretanje obrambenog rata
 • Neprijateljima su se smatrali samo pogani iz Meke i licemjeri (primjeti – lista neprijatelja sada ima dva unosa)

Važni stihovi:

 1. Kuran 22:39-41 (103)
  Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini – a Allah ih je, doista, kadar pomoći*
 2. Kuran 22:58 (103)
  Allah će zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli – jer Allah najbolje nagrađuje;

3. faza: Ograničeni napad

Naglasci:

 • Muhamed od Medinskih Židova (Medinu su osnovali Židovi) očekuje da ga prihvate kao svog novog Mojsija
 • Židovi odbacuju Muhameda kao proroka
 • Muhamed Židove uključuje među svoje neprijatelje te počinje napadati njihova utočišta
 • Muhamedovi neprijatelji sada su pogani, licemjeri i Židovi (primjeti – lista neprijatelja sada ima tri unosa)
 • Muhamed je prema pobijeđenim Židovima bio donekle blag. Dopustio im je da žive na svojoj zemlji pod uvjetom da mu plaćaju danak od pola ukupnog poljoprivrednog prinosa
 • Na ovaj način Muhamed je svojoj vojsci osigurao sredstva za život
 • Muslimani su u bici kod Uhda (623. g.) pretrpjeli težak poraz
 • Odigrala se bitka rovova u kojoj je Muhamed uspio pobijediti
 • Sa poganima iz Meke postignut je sporazum iz Hudaibiye (627. g.), kojim je postignut desetogodišnji mir. Muhamedu je bilo dopušteno da u danima hodočašća sa svojim sljedbenicima posjeti Kabu
 • Odigrala se bitka kod Khaibara (627. g.), gdje su Židovi izgubili te se bezuvjetno predali. Muhamed je naredio da se oko 700 zarobljenih Židova smakne odrubljivanjem glave, a kao ratni pljen je uzeo 17-godišnju Židovku Safiyu

Važni stihovi:

 1. Kuran 2:109 (87)
  Mnogi sljedbenici Knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike, iz lične zlobe svoje, iako im je Istina poznata; ali vi oprostite i preko toga pređite dok Allah Svoju odluku ne donese. – Allah, zaista, sve može.
 2. Kuran 2:190-193 (87)
  I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! – Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu.
  I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnoga hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte! – neka takva bude kazna za nevjernike.
  A ako se prođu – pa, Allah zaista prašta i samilostan je.
  I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje.
 3. Kuran 2:216-217 (87)
  Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! – Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate.
 4. Kuran 8:12-13 (88)
  Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: “Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!” U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite (odrubljivanje glave, op. p.), i udarite ih po prstima.
  Zato što se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu; a onoga ko se suprotstavlja Allahu i Posalniku Njegovu, Allah će zaista strašno kazniti.
 5. Kuran 8:15-16 (88)
  O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite;
  onaj ko im tada leđa okrene – osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi – vratiće se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo biće Džehennem, a užasno je on boravište.
 6. Kuran 8:39-41 (88)
  I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane – pa, Allah dobro vidi šta oni rade;
  a ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač!
  I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i siročadi, i siromasima, i putnicima, ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu Našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, a Allah sve može,
 7. Kuran 8:45-46 (88)
  O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite
  i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.
 8. Kuran 8:57-61 (88)
  Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih.
  Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovor – Allah uistinu ne voli vjerolomnike.
  I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti; oni doista neće moći umaći.
  I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.
 9. Kuran 8:65 (88)
  O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju.
 10. Kuran 8:67-69 (88)
  Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu (bez ratnih zarobljenika, op. p.) na Zemlji; vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. – Allah je silan i mudar.
  Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli,
  Sada jedite ono što ste zaplijenili, kao dopušteno i lijepo, i bojte se Allaha. – Allah zaista prašta i milostiv je.
 11. Kuran 3:169-171 (89)
  Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga,
  radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati;
  radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.
 12. Kuran 33:50 (90)
  O Vjerovjesniče, Mi smo ti dozvolili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove, i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i kćeri amidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po ocu, i kćeri daidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom iselile, i samo tebi, a ne ostalim vjernicima – ženu-vjernicu koja sebe pokloni Vjerovjesniku, ako se Vjerovjesnik hoće njome oženiti – da ti ne bi bilo teško. Mi znamo šta smo propisali vjernicima kada je riječ o ženama njihovim i o onima koje su u vlasništvu njihovu. – A Allah prašta i samilostan je.
 13. Kuran 4:74-78 (92)
  I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale žrtvovati život na ovome svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovu putu, pa pogine ili pobijedi, Mi ćemo, sigurno, obilno nagraditi.
  A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu, koji uzvikuju: “Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada,* čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći!”
  Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.
 14. Kuran 4:84 (92)
  Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstiči i vjernike; Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju, Allah je jači i kazne Njegove su strožije.
 15. Kuran 4:88-89 (92)
  Zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje je Allah vratio u nevjernike zbog postupaka njihovih! Zar želite da na Pravi put uputite one koje je Allah u zabludi ostavio? A onoga koga Allah u zabludi ostavi – ti nikada nećeš na Pravi put uputiti.
  oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete, i nijednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte,
 16. Kuran 4:95-96 (92)
  Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. one koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i on svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu,
  počasti od Sebe i oprost i milost. – Allah prašta i samilostan je.
 17. Kuran 22:58-59 (103)
  Allah će zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli – jer Allah najbolje nagrađuje;
  on će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni doista uvesti! – A Allah sve zna i blag je.
 18. Kuran 22:78 (103)
  i borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! on vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur’anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; on je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!
 19. Kuran 48:15-16 (111)
  oni koji su izostali sigurno će reći kada pođete da plijen uzmete: “Pustite i nas da vas pratimo!” – da bi izmjenili Allahove riječi. Reci: “Vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao!”, a oni će reći: “Nije tako, nego, vi nama zavidite.” A nije ni to, već oni malo šta razumiju.
  Reci bedunima koji su izostali: “Bićete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i moćnog, sve dok se ne pokori. Pa ako poslušate, Allah će vam lijepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao što ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne će vas staviti.”
 20. Kuran 48:29 (111)
  Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača – da bi on s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.

4. faza: Otvorena agresija ili objava rata u ime širenja islama

Ovo je faza otvorenog ofanzivnog rata protiv svih nevjernika. Započela je u 630. g. nakon što se Muhamed vratio u Meku i poganima preoteo Kabu. Ovo je trenutno važeća faza.

Naglasci:

 • Od Boga je dozvoljeno objaviti napadački rat svim nemuslimanima
 • Treba pobiti pogane te poniziti židove i kršćane, tako što će ih se natjerati da plaćaju danak
 • Ekspedicija Tabuk (kasna 630. g.) je prvi napadački rat protiv kršćana
 • Svijet je podijeljen u dvije Kuće, Kuću islama ili mira (Darul Islam) i Kuću rata (Darul Harb)
 • Svi muslimani moraju se boriti kako bi Kuću rata pretvorili u Kuću mira, tj. Kuću islama – to je pravo značenje islama kao mira; mir islamu, a rat ostalima
 • Ovo je posljednje učenje Kurana te je primjenjivo danas i u budućnosti (tj. za vječnost)
 • Kršćani su uvršteni u listu neprijatelja (lista je narasla na četiri unosa)
 • Stih 9:6 (poznat i kao stih mača) zamjenjuje sve stihove koji se odnose na pokazivanje milosti, ljubavi, snošljivosti i oprosta prema nemuslimanima

Važni stihovi:

 1. Kuran 3:56 (89)
  one koji ne budu vjerovali na strašne muke ću staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im neće moći pomoći.”…
 2. Kuran 3:85 (89)
  A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati.
 3. Kuran 5:33 (112)
  Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju.* To im je poniženje na ovome svijetu, a na onome svijetu čeka ih patnja velika,
 4. Kuran 5:51-53 (112)
  O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane! oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na Pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine.
  Zato ti vidiš one čija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći: “Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi.” A Allah će, sigurno, pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati,
  a oni koji vjeruju reći će: “Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, svojom najtežom zakletvom, da su zaista s vama?” Djela njihova biće poništena, i oni će nastradati.
 5. Kuran 9:1-6 (113)
  Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore:
  “Putujte po svijetu još četiri mjeseca, ali znajte da Allahu nećete umaći i da će Allah nevjernike osramotiti”;
  i proglas od Allaha i Njegova Poslanika ljudima na dan velikog hadždža: “Allah i Njegov Poslanik ne priznaju mnogobošce.” Pa ako se pokajete, to je za vas bolje; a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći! A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom!
  Mnogobošcima s kojima imate zaključene ugovore koje oni nisu ni u čemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka. Allah zaista voli pobožne.
  Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.
  Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega. To zato što oni pripadaju narodu koji ne zna.
 6. Kuran 9:11-12 (113)
  Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri. – A Mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju.
  A ako prekrše zakletve svoje, poslije zaključenja ugovora s njima, i ako vjeru vašu budu vrijeđali, onda se borite protiv kolovođa bezvjerstva – za njih, doista, ne postoje zakletve – da bi se okanili.
 7. Kuran 9:14-15 (113)
  Borite se protiv njih! Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći, i grudi vjernika zaliječiti
  i iz srca njihovih brigu odstraniti. A Allah će onome kome on hoće oprostiti. – Allah sve zna i mudar je.
 8. Kuran 9:16 (113)
  Zar mislite da ćete biti ostavljeni, a da Allah ne ukaže na one među vama koji se bore i koji, umjesto Allaha i Poslanika Njegova i vjernika, nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja? – A Allah dobro zna za ono što radite.
 9. Kuran 9:17 (113)
  Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u vatri će vječno ostati.
 10. Kuran 9:19-22 ()
  Zar smatrate da je onaj koji hodočasnike vodom napaja i koji vodi brigu o Časnome hramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom. A Allah neće ukazati na Pravi put onima koji sami sebi nepravdu čine.
  U većoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje; oni će postići što žele.
  Gospodar njihov im šalje radosne vijesti da će im milostiv i blagonaklon biti i da će ih u džennetske bašče uvesti, u kojima će neprekidno uživati,
  vječno i zauvijek će u njima boraviti. Uistinu, u Allaha je nagrada velika.
 11. Kuran 9:28 (113)
  O vjernici, mnogobošci su sama pogan, i neka više ne dolaze na hadž Svetome hramu poslije ovogodišnjeg hadža. A ako se bojite oskudice, pa Allah će vas, ako hoće, iz obilja Svoga imućnim učiniti.* – Allah zaista sve zna i mudar je.
 12. Kuran 9:29-31 (113)
  Borite se protiv onih kojima je data Knjiga (protiv židova i kršćana, op. p.), a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Posalnik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.
  Jevreji govore: “Uzejr je – Allahov sin”, a kršćani kažu: “Mesih je – Allahov sin.”* To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah! Kuda se odmeću?
 13. Kuran 9:38-41 (113)
  O vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno: “Krenite u borbu na Allahovu putu!”, kao da ste za zemlju prikovani?* Zar vam je draži život na ovome svijetu od onoga svijeta? A uživanje na ovome svijetu, prema o­nome na onom svijetu, nije ništa.
  Ako ne budete u boj išli, on će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može.
  Ako ga vi ne pomognete – pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prislili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini* i kada je on rekao drugu svome: “Ne brini se, Allah je s nama!”, pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je – gornja. Allah je silan i mudar.
  Krećite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje! To vam je, da znate, bolje!
 14. Kuran 9:90-96 (113)
  Dolazili su i neki beduini koji su se izvinjavali i tražili dopuštenje da ne idu, i tako su izostali oni koji su Allahu i Njegovu Poslaniku lagali; a teška patnja pogodiće one među njima koji nisu vjerovali.
  Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni, i oni koji ne mogu naći sredstva za borbu, samo ako su prema Allahu i Njegovu Poslaniku iskreni. Nema razloga da se išta prigovara onima koji čine dobra djela – a Allah prašta i samilostan je –
  ni onima kojima si rekao, kada su ti došli da im daš životinje za jahanje: “Ne mogu naći za vas životinje za jahanje” – pa su se vratili suznih očiju, tužni što ih ne mogu kupiti,
  a ima razloga da se prigovara onima koji od tebe traže dozvolu da izostanu, a imućni su. Zadovoljavaju se da ostanu sa onima koji ne idu u boj, Allah je njihova srca zapečatio, pa oni ne znaju.
  Kad se među njih vrate, oni će vam se pravdati. Reci: “Ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo, zato što nas je Allah o vama obavijestio. Allah i Njegov Poslanik će vidjeti kako ćete postupati, zatim, vi ćete biti ponovo vraćeni onome kome je poznat i nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on o onome što ste radili obavijestiti.”
  Kad se među njih vratite, zaklinjaće vam se Allahom, samo da ih se okanite, pa okanite ih se jer su oni pogan i prebivalište njihovo biće Džehennem kao kazna za ono što su radili!
  oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah, sigurno, nije zadovoljan narodom nevjerničkim.
 15. Kuran 9:111 (113)
  Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati – oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. on im je to zbilja obećao u Tevratu, i Indžilu, i Kur’anu – a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.
 16. Kuran 9:123 (113)
  O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu stogost! I znajte da je Allah na strani čestitih.

Što možemo naučiti iz ovih stihova iz Kurana? Zbunjeni ste? Vjerojatno jeste. Kada islamisti sa zapada sviraju u svoje trube: islam je mir, islam je tolerancija, islam je milosrđe, tko ne bi bio zbunjen takvim proturječjima! Međutim, ako se slijedi jednostavno pravilo abrogacije (ukidanja), zbunjenosti uopće nema.

Ovo jednostavno načelo abrogacije govori kako, kada se naiđe na proturječje (tj. proturječne navode u Kuranu), kasniji stihovi abrogiraju (ukidaju) prethodne, kontradiktorne stihove. Rezultat toga je da samo zadnja kategorija stihova ostaje valjana bez ikakve sumnje. Iz tog je rezloga tako važno znati kronološki poredak poglavlja u Kuranu.

Pogledajmo što kažu moderni prevoditelji Kurana i Hadita:

  “Tako je u početku ‘borba’ bila zabranjena, nakon toga bila je dozvoljena te na poslijetku obavezna protiv onih koji bi započeli ‘borbu’ protiv vas (muslimana) i protiv svih koji uz Alaha štuju i druge.”
  Ref. Introduction section of the English translation of Sahih Bukhari by Dr. Muhammad Muhsin Khan, Medina islamic University

U istom poglavlju dr. M. Mushin Khan nastavlja:

  “Tada je Alah u suri (poglavlju) Bara’at (9) naredio odbacivanje (svih) obaveza (saveza, sporazuma itd.) te naredio muslimanima da se bore protiv svih pogana kao i protiv ljudi od knjige (židova i kršćana) ako ovi ne prihvate islam, dok ne plate Jizyu (porez nametnut židovima i kršćanima koji se nalaze pod islamskom vlašću, a nisu prihvatili islam) sa poniznošću te se osjete potlačenima (9:29). Tako im (muslimanima) nije dozvoljeno napustiti borbu protiv njih (pogana, židova i kršćana), ni pomiriti se s njima i prekinuti neprijateljstva na neograničeno vrijeme, ako su snažni i u mogućnosti boriti se protiv njih.”

Jalaluddin Suyuti je u 1497. g. napisao Itqan fi ‘ulum-il-Qur’an. Ta knjiga je Tafsir (objašnjenje) Kurana te je vrlo cijenjena. Obavezno je štivo za one koji žele proučavati Kuran i njegovo pravo značenje. Njegova druga poznata knjiga je Istenbat al-Tanzeel. U toj knjizi Suyuti je napisao: “sve što se u Kuranu odnosti na oprost abrogirano (ukinuto) je stihom 9:5”.

Sjetite se da je 9. poglavlje 113. u kronološkom slijedu, od ukupno 114 poglavlja.

Kako bi istakli milosrđe i oprost u islamu, njegovi apologeti često citiraju ove stihove:

 • Kuran 109:6
  …vama – vaša vjera, a meni – moja!”
 • Kuran 2:256
  U vjeri nema prisiljavanja…
 • Kuran 15:94
  Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i mnogobožaca se okani,

Nažalost, ako slijedimo Tafsir (objašnjenje) Suyutija i načelo abrogacije, svi ovi kuranski slatkiši su ukinuti medinskim stihom mača 9.5:

  Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.

Islamisti vole gospođicu Karen Amstrong zbog toga što je stala na njihovu stranu. Čini se kako Karen Armstrong piše ne bi li nemuslimane obmanula u uvjerenju koje lupeta i američki predsjednik George Bush: “islam je miroljubiva religija”. Svatko tko se potrudio sam upoznati islam zasigurno zna da su njezina pisanja obmanjujuća i da uopće ne iznose istinu. Kada gospođica Armstrong, citirajući stih 2:190, piše:

  “jedini dozvoljeni rat (u Kuranu) je onaj obrambeni. Muslimani ne smiju započeti neprijateljstva”
  Time magazine 1. listopad 2001.

ona je očito neiskrena u iznošenju istine glede četvrte faze islamskog ratovanja, u kojoj se sve muslimane poziva da Kući Harba (tj. boravištu nevjernika) objave totalni rat. Četvrta faza Džihada valjana je sve dok čitav svijet ili ne prihvati islam ili bude pokoren. Tako su današnji muslimani u stanju konstantnog rata s nevjernicima, bilo da se nalaze u islamskim rajevima poput Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Irana… ili pak u nevjerničkim zemljama poput SAD-a, Ujedinjenog Kraljvstva, Kanade, Francuske… itd.

Evo još jednog citata, Alsayluja Jarara (4:518-519) Al-Shawkanija. Shawkani je slavni pisac o islamu. Njegova pisanja su autoritativna te ih Džihadisti često koriste kako bi opravdali svoja okrutna djela:

  “islam je jednoznačan glede borbe protiv nevjernika i prisiljavanja istih na islam ili na plaćanje Jizya poreza (reket namijenjen samo židovima i kršćanima) ili ubijanja istih. Stih o oprostu je jednoznačno abrogiran obavezom o borbi u svakoj situaciji.”

Primjetite koliko je stih 9:5 važan. Ovaj stih označava prijelaz iz faze pokazivanja milosrđa, oprosta i stpljenja prema nevjernicima (1. faza) u fazu otvorene agresije prema nevjernicima (4. faza). Kao što je prije već rečeno, ovaj stih je poznat i kao stih mača. Taj stih otkazuje sve prethodne stihove koji govore o milosrđu, toleranciji i opraštanju prema nemuslimanima (111 do 124 stihova; pregledajte cijeli Kuran – sve opraštajuće, milosrdno i prijateljsko je otkazano ovim stihom).

Je li u islamu laganje dopušteno? Sigurno sam lud kad postavljam takvo pitanje! Vjerojatno ste pomislili: naravno da nije. Laganje je u islamu veliki grijeh; barem nas islamisti žele uvjeriti da je tako. Ali, to uopće nije točno. Muslimanima je dopušteno lagati kako bi pomogli širenju islama. Pogledajte što o tome kaže Imam Ghazali (još jedan vrhunski islamski učenjak):

  “Govor je sredstvo postizanja ciljeva. Ako je hvale vrijedan cilj moguće postići i govorenjem istine i govorenjem laži, postignuće laganjem je zabranjeno, jer za to ne postoji potreba. Kada je takav cilj moguće postići laganjem ali ne i govorenjem istine, dozvoljeno je lagati ako je i cilj koji se teži postići također dopušten.”
  Ref: Ahmad Ibn Naqib al-Misri, The Reliance of the Traveller, translated by Nuh Ha Mim Keller, Amana publications, 1997, section r8.2, page 745.

A koji bi cilj za muslimana mogao biti plemenitiji od islamske prevlasti u svijetu? Ova tajna je razlog zbog kojeg islamisti zapadu stalno lažu o svojoj religiji. Jer, kažu li istinu, teško da će islam koga privući k sebi.

Kada ljudi koji imaju naviku razmišljati i istraživati citiraju agresivne stihove iz Kurana, muslimani ih često napadaju tvrdeći kako su ti stihovi izvađeni iz konteksta.

Ima li još nešto što bi se moglo reći pa da bude još jasnije kako su ovi izvan konteksta argumenti najobičnija obmana?


Napomena: korišten je bosanski prijevod Kurana Besima Korkuta, a tekst iz Sahih Bukharija je preveden sa engleskog prijevoda Dr. M. Mushin Khana iz originalnog članka.

34 komentara »

 1. Debbie said

  I think you and I agree when it comes to Islam. I would love to read this post in English.
  Thank you

 2. Admin said

  I am glad that you have found it usefull. I also like your blog, and have come to visit it regulary.

 3. Riad said

  This is one of the best site about us muslims. I am from Bosnia, country ruined by mnogobosci.This site is very usefull… Allah is one!!!!

 4. islamofob said

  Dobro je da je netko konacno poceo da objasnjava pravu sustinu islama i sukoba istog sa svim i svacim sto postoji.

  Iskrena cestika.

 5. Admin said

  Hvala. :) Na svakom od nas ponaosob je da djeluje onako kako zna.

 6. MUHAMMED IBN ABDULAH said

  ESELAMU ALEK VE RAHMETULAH VE BEREKATUHU
  DOSTA PIŠE OVDJE NADAM SE DA JE SVE PO PROPISU NISAM UČENJAK ALI VIDIM NEKE RIJEČI …
  NAŠA VJERA JE ISLAM I INŠALLA ISLAM ĆE BITI UZDIGNUT ALLAHOVOM VOLJOM ALLAH JE NAJVEĆI DA ALLAH AZZ EVJALL NAGRADI ISKRENE BORCEE ESELAMU ALEJK VE RAHMETULAH VE BEREKATUHU

 7. grid_runner said

  pozdrav za sve, moj komentar na sve ovo je:

  «… O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni. A ako skrenete, nakon što su vam već došli jasni dokazi, onda znajte da je Allah silan i mudar. Čekaju li oni da im Allahova kazna dođe iz vedra neba, i meleki, i da bude svemu kraj?!
  – A Allahu se sve vraća. Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnih dokaza dali! A one koji preinačuju Allahove dokaze, kada su im već došli, Allah će zaista strahovito kazniti. Nevjernicima se život na ovome svijetu čini lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju. A na Sudnjem danu biće iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. – A Allah daje u obilju onome kome On hoće, bez računa…»

  El-Beqare 208-212

  «… Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobićete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.
  Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim, i slušaćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali pa tako trebaju postupiti oni koji su jakom voljom obdareni. A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je Knjiga data da će je sigurno ljudima objašnjavati da neće iz nje ništa kriti, oni su je, poslije, za leđa svoja bacili i nečim što malo vrijedi zamijenili; a kako je ružno to što su u zamjenu dobili! Ne misli nikako da će oni koje veseli ono što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono što nisu učinili – nikako ne misli da će se kazne spasiti; njih čeka teška patnja…»

  Ali-Imran 185-188

 8. Admin said

  Shvatio sam, ali možda bi bilo dobro pojasniti onima koji nisu.

  Kuran 7:4-5
  Koliko smo Mi samo gradova razorili! I kazna Naša im je dolazila noću i danju kad bi prilegli,
  a kada bi ih kazna Naša zadesila, jadikovanje njihovo se svodilo samo na riječi: “Nasilnici smo, zaista bili!”

  Kuran 33:25-27
  Allah je nevjernike pune srdžbe odbio, – nisu nimalo uspjeli -, i vjernike je Allah borbe poštedio, – Allah je, uistinu, moćan i silan -,
  a sljedbenike Knjige, koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih je izveo, i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli,
  i dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova, i zemlju kojom prije niste hodali; Allah sve može.

  Kuran 5:33-34
  Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju.* To im je poniženje na ovome svijetu, a na onome svijetu čeka ih patnja velika,
  ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete! I znajte da Allah prašta i da je milostiv.

  Kuran 9:29-30
  Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Posalnik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.
  Jevreji govore: “Uzejr je – Allahov sin”, a kršćani kažu: “Mesih je – Allahov sin.”* To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah! Kuda se odmeću?

 9. alma said

  Zaista si smijesan ti Admin said sa svojim upornim nastojanjem da dokazes neispravnost Islama .
  Cuj covjece proslo je 1500 godina i do sad sto puta dopisivani i ispisivano kao je kome odgovaralo.
  Najvise se Krscanstvo bavilo prevrtanjem cinjenica.
  Znas li ti ko je najveca zlodjela u istoriji napravio.
  Zapadni krscani.Juzna Amerika, Andaluzija, Krstaski ratovi,zidovi, atomske na Japan, Prvi i Drugi svjetski rat, Inkvizicija i da ne nabrajam sve ostalo.
  Samo cinjenica da vam djeca gledaju u hladnim i mracnim crkvama, pune strave, razapetog krvavog covjeka vec 2000 godina.Pitas li se kakav utisak ostavlja na djeciju dusu.Mozda bas zbog te grozne slike vi ste vrlo agresivni i ubojice.
  Eto samo malo o vama, krscanima

 10. Admin said

  Alma, koliko mi je poznato, muslimanima nije dozvoljeno savršenost Kurana dovoditi u pitanje. Budući da je Kuran za muslimane savršena Božja objava, tako nešto te po definiciji diskvalificira kao muslimanku.

 11. senad pasa said

  Administratoru bi preporucio da sto vise iscitava Kur’an i istoriju islama.
  Mozda sa tim svojim upornim trazenjem greski u ISLAMu progleda i vidi da je Kur’an Bozija objava i sam primi ISLAM.
  Bujrum dobro dosao citaj islamske knjige.

 12. Admin said

  A gdje sam ja to tražio greške u islamu? Za mene je islam kao takav greška.

  BTW, ne znam kako ti je palo na pamet meni izražavati dobrodošlicu. Ovo je moj blog.

  • Don Quijote said

   Admine, prijatelju moj i brate po Hristu, krace i lepse saopstene istine u zivotu nisam procitao.

 13. Bosnia said

  Necu da se mjesam zbog ovoga, Ali Islam je vjera jednina koja zeli mir, ti si ovdje stavio Ajete a ne Sure citave. Ali opet mozda ti se dragi Allaha dz.s smiluje kao sto se smilovao ostalim Nemuslimani pa uzeli vjeru njegovu Islam.
  Ti znas i sam, da zbog velike propagade danas u svijetu protiv Islama, navodi veliki broj omladine a i starih da uce Kuran. Zele samo dase uvjere tome sto neko pise i iznosi lose o Islamu. Kada dodzu do isitne i vide da nije tabo sto kaze neko na SKY MEWS ili CNN ili neki Blog, onda dolaze do pitanja zasto sve protiv Islama… i vecinom se vracaju u Islam. Danas u Svjetu po populacij izmedzu Krscastva i Islama je ovako… 26% prema 20 % do 2025 Bice Islam vs Krscastvo 31% prema 25%.
  Bolje je tebi dase brines o Krscastvu i da pocnes da istrazujes iz Bilblije vise zasto je tako da veliki broj Krsacana premaze na Islam.
  U Francusckoj danas ima veliki broj Francuza koji su presli na Islam, racu na se kako sam procitao da je danas 20% u Francuskoj Muslimana a broj raste brzim tempom, gdje medzu Fudbalerima u Franucskoj naj veci broj od sportasa su Muslimani koji su presli na Islam.. Ribery, Henry, Anelka, Henry, T’Guet itd

 14. Admin said

  Ne Benjamine, tebi bi bilo bolje da se brineš o islamu. Pusti kršćanstvo, nije kršćanstvo ovdje tema. Dakle, imaš li kakvih komentara na članak?

 15. alma said

  Zaboravila sam da te opomenem i pitam sta je sa jednim mojim komentarom.Nisi ga pustio jer sam se osvrnula na sve jade koje je krscanstvo priustilo covjecanstvu.
  Nije ti se svidjeo, istina boli.

 16. alma said

  Gdje su moji komentari, prefrigani latinu!!!!!????????

  Izbrises ih, je li???

 17. Admin said

  Ne baš. Prefrigani latin ih ne izbriše, samo im ne omogući prikazivanje. Razlog tome je što su ti komentari izvan teme. Tema naime nije kršćanstvo, već islam.

 18. Brat said

  Admine, latinu, čifute dabogda laktovima pljesko na utakmici

 19. Lejla said

  A Boze dragi,zasto se raspravljate oko toga da li je Islam savrsen ili ne??? Naime svako normalan zna da je Islam najsavrsenija vjera,a ko to nece prihvatiti njegova stvar…evo licno vjerujem da je samo jedan bog Allah i da je Muhamed a.s. njegov rob i njegov poslanik,jasno je receno da je vjernik samo onaj koji bar jednom u zivotu izgovorio Kelime i Sehadet…ko nije nek mu dragi Allah oprosti!!!

 20. Bledoliki said

  Admin nisi ni prvi ni posljednji koji pokusava ismijavat Bozije rijeci i dovodit u pitanje njihovu isitnitost. Naravno to je tvoje pravo i niko te nije prisilio da radis to osim ako nisi placen za to u protivnom bi bas uzalud vrijeme svoje trosio :). Ne razumijes ti druze Bozije rijeci, samo ih lijepis na fazon copy paste, vidio si nesto mrznja…ubi…zabrana….ako hoces istinski da razumijes Qur’an nauci arapski jer u trazenju prave rijeci za prijevod neki prevodioci su imali poteskoca pa recenica moze ispast iz konteksta. Kad se ovako fino trudis pokusaj i arapski da naucis, eto ako hoces a ako neces nece ti niko prijetit smrcu i mahat sabljom :).

 21. Admin said

  Pretpostavljam da znaš arapski? Očekujem da argumentima opovrgneš ono što ovaj članak tvrdi.

  Čitao sam bošnjačke prijevode Kurana Korkuta i Mlive, čitao sam i 5 najcjenjenijih usporednih engleskih prijevoda muslimanskih prevoditelja:

  http://www.prophetofdoom.net/Quran_Surah_001.Islam

  Poruka se sasvim jasno prenosi i tu nema nikakve zabune. To o arapskom originalu i manjkavim prijevodima je samo taktika izmotavanja zbog nedostatka argumenata.

 22. Bledoliki said

  Kad se tako studiozno i profesionalno bavis dokazivanjem argumenata probaj dokucit i tu kako ti kazes taktiku izmotavanja pa nauci arapski i onda me ono razvali argumentima :). Ja mislim da ti imas samo cudan pristup istini, skontaces ti nesto, nadam se dobro :). Za razliku od mnogih ti se bar interesujes.

 23. Admin said

  Nekako sam i mislio da ne znaš arapski.

 24. Kaktus đek said

  Glavno pitanje za sve ljude je pitanje smrtnosti. Za jednu jedinu osobu u povijesti se tvrdi da je viđena poslije smrti. Ta osoba se zove Isus Krist. Po meni, to je glavni argument kršćanstva, odnosno najjača stvar u cijeloj ljudskoj povijesti.

 25. alma said

  Sta je opet si izbrisao!Ti si Admin osoba koja ima kao konji zastor pa samo pravo gledas.
  Probaj malo razmisliti te vidjeti koje je prirodnije Islam ili krscanstvo!!!!
  Koje je ljudskije!!!
  Znas ,ja znam da i ti zanas da je sve ovo turbulentno se desava jer krscani hoce da na drugi perfidni nacin pokradu tudja bogastva.
  Danas zapad zivi na muslimanskoj krvi kao transfuziji.Pa eto doci ce i tom kraj.Nas ce nestati ali ces ti ostati da ti je popiju.

 26. toma said

  Koje kletve se imaju ovi muslimani.!

  Kako ih se samo dosjete,pa ovo je nemoguce. Sad mi je tek jasno da inspiraciju crpe iz te neke knjige khuran il ti ga kako se vec zove?

  Zelim da pozdravim Admina i da mu pozelim mnogo srece, zdravlja i snage da mu Bog podari da nastavi sa osvjescivanjem onih koji zive u zabludi!!!

  (uzivam provoditi vrijeme na tvojoj stranici i mogu samo zamisliti koliko vremena i strpljenja treba za njeno odrzavanje, kapa do poda)

  Ivan
  2 Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu. 3 A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene. 4 Govorio sam vam ovo da se, kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao.”

  • jack said

   toma u pravu si sta ce biti tek s onima koji pocinise holokaust genocid u srebrenici sve u svrhu sluzenja bogu ubise ih neduzne silovase ih bez oruzija bez icega goloruk narod to je pravo lice krscana koji zele da pobije sve muslimane i zidove vasi su ih svecenici blagoslovili u ime oca sina duha svetoga zar to nije nasilje zar nije zlocin u ime vjere

 27. Ja Sam ON said

  Svaka cast moderator..ovo je najbolji site koji sam ikada posjetio u vezi islama…svaki tvoj minut proveden u moderaciji ovog sajta je vrijedan jer malo po malo ljudi mogu da vide stvarno lice te opake vjere zvane Islam!

 28. kei said

  svaka podrska adminu

 29. flakcannon said

  Savršeno si u pravu admin sa svime što si rekao. Bezbrojne diskusije su se vrtile oko toga i hrpe znanstvenika su o tome prićale a oni opet po svome. Pa nismo mi retardirani kao vi balije. Nemojte mijenjati i lagati ono što piše u vašoj svetoj knjizi. Drugi dio iz Medine je taj koji je pun mržnje i netolerancije prema svemu što nije islam. Prićao sam na chatu sa mnogim arapskim muslimanima i sami to priznaju. Evo vam link pa pogledajte emisiju o tome. A svi znamo da vas bosance pravi muslimani nisu nikada niti priznavali, kada kažem na arapskom chatu u bosancima, svi se odnose prema vama sa prijezirom. Minice, pjevajlke i cuganje vam baš ne podiže ugled u tome svijetu. http://www.youtube.com/watch?v=Z1_RtFCIC9g&feature=related

 30. flakcannon said

  Samo naprijed, ja javno isto na svome facebooku prićam o pokvarenosti i dvoličnosti te vjere. Još da se bojimo u svojoj zemlji prićati što mislimo. A btv križarski ratovi o kojima ona govori su pokrenuti jer su muslimani zaposjeli prvi kršćanske teritorije. Neka malo čita pravu povijest a ne samo quran.

 31. Don Pepe said

  Nisam mrzitelj religija po “defaultu”, dapače, trudim se shvatit tu veliku zaostavštinu i preteško breme za današnji svijet! Svaka vjera tvrdi da je ekskluzivna, da je jedina i prava, svaka se poziva na toleranciju, oprost i milosrđe, svaka nuti Pravi put i jedino moguće Spasenje. Zar nije tako? Kršćani su u ime Krista počinili kroz povijest grozomorna zvijerstva prema drugima, ali i prema samima sebi, Islam nimalo ne zaostaje za kršćanima i razderan je vlastitim unutarnjim vjerskim i političkim podjelama, Hindusi su također nebrojeno puta prolijevali u ime svoje religije tuđu krv, jedino Budiste ne nalazim u “ratnim pohodima”, ali pravo je pitanje da li je budizam religija ili filozofija? To je sad nebitno, i izvan teme je. Ovdje se raspravlja o tome koliko je Islam kao religija miroljubiv, tolerantan i nenasilan. I po svemu sudeći, pozivajući se na Kuran kao vrhovni vjerski autoritet Islama ispada da je na kraju krajeva Islam zapravo potpuno posvećen vlastitom širenju i isključivanju drugih do njihovog potpunog uništenja. Tek kada Islam postane dominantan i svevladajući bit će ostvaren svjetski mir?! Prestrašno za mene!! Nevjerojatno! Ako Admin nije navodio stihove iz neke druge knjige, a NIJE, onda bi sve ovo došlo u pitanje. Admin pokazuje vrlo dobro poznavanje Kurana i stavlja naglaske na pravim mjestima! Dakle, istina je – Kuran otovreno poziva na nasilje u pokušaju promjene drugih neistomišljenika i njihove konverzije na Islam! Islam želi ovladati svijetom! U tom nastojanju sva su sredstva dopuštena jer su autorizirana od Proroka Muhameda, tj. od samog Allaha!! Kršćani su, vjerujem, tu sramotnu fazu prošli i sad mogu svoje nekadašnje osvajačko i retrogradno ponašanje nazvati GRIJEHOM, jer nigdje u Novom Zavijetu nasilje i prolijevanje tuđe krvi zbog vlastite vjere i drugačijeg mišljanja nije opravdano, a kamoli da bi se na to OTVORENO pozivalo! Ovdje sad namjerno ne ulazim u kontroverze Starog Zavjeta u Bibliji, jer kršćani se upravo po NZ razlikuju od Židova i njihovog ustrajanja na Zakonu i Petoknjižju. Poanta ovog mog posta je da se mora primjetiti doktrinalne razlike koje proizlaze iz Biblije i Kurana – Biblijski NZ koji je temelj Kristovih sljedbenika NIGDJE NI JEDNIM stihom ne popularizira nasilje, rat i istrebljenje niti poziva nanasilnu konverziju. Dopušteno je jedino osobno svjedočenje i propovijedanje Evanđelja. Kršćani koji bi ovo drugačije tumačili i drugačije radili gubili bi svoju krščansku vjerodostojnost i našli bi se u SMRTNOM GRIJEHU, izvan Božje milosti! Za razliku od ovoga, u navedenim ajetima Kuranskih sura jasno ko dan da Islam nije baš ni miroljubiv ni tolerantan, a kamoli sam sebi dovoljan! Teško mi ga je shvatit izvan okvira teokratsko-političkog represivnog sustava koji i nema previše veze sa čistom duhovnom religioznošću. S druge strane očit je i pozitivan utjecaj islamske kulture i znanosti u srednjvjekovno zaostaloj i zatucanoj Europi. (Avicena, Averroes, itd… ) Ne smatram se stručnjakom za Islam, poznajem ga onoliko koliko je moja opća kultuta trebala, pa se molim da se ne ljutite ako nisam dovoljno upućen u sve tajne i finese Islama. Po svemuj onome što ja uviđam čini se da je Kršćanstvo miroljubiva i tolernatna religija (tako je zapisano u “Knjizi”), a ima tako puno zlih, iskvarenih i militatntnih kršćana, dok sa druge strane uočavam puno miroljubivih, poštenih i tolernatnih Muslimana za razliku od Islama kao religije, koji u Kuranu isčitava jasnu netrpeljivost i agresivnost prema drugima. Paradoksalno, ali ne znam kako to drugačije shvatiti? Slobodno me demantirajte, ali čvrsto se držeći Kurana i Biblije, jer oni su i za jedne i za druge izvor Božanskog autoriteta.

  Pozdrav svim miroljubivim ljudima dobre volje ma koje vjere bili! :)

  • Marinjoify said

   Poštovanje svim ljudima dobre volje,totalno sam nepristran,ali argumente niko razuman ne može osporiti,pogledajte na YouTube,muslimanu koji je prešao na kršćanstvo,odrubili glavu,uhvatili kršćanina i živa spalili,djecu uče mrziti kršćane,kršćane treba ubiti,nadahnuti Kur’anom opravdaše,sve čega se normalan stidi užas,nakaradu,mržnju,ubojstva,terorizam,pošteni ljudi i normalni ljudi,svi znamo što je neprihvatljivo,pitam se kako to iskorijeniti,vi morate izbaciti sve ove katastrofalne dijelove Kur’ana i napraviti nove sa razumnim sadržajem,inače opet će biti budala i rata i ne vidi se izlaz,na YouTube ima nažalost toliko toga,što opravdava sve ovo što ste napisali,velika je krivica na vama koji ste dobri ljudi i normalni,ekumenski nastrojeni muslimani.Što vaš glas se ne čuje,da se ogradite od Islamski fundemetalista,dr Zakir poziva da kršćanima,susjedima,poznanicima ne čestita se Božić,Ahmed Deedat poziva Hodže na provokacije kršćana, kud će nas to odvesti,ponavljam hitno organizirajte na svjetskoj razini,Islamski skup gdje će se napraviti revizija Kur’ana,te izbaciti svi neprihvatljivi tekstovi i umjesto njih ubaciti nove,što poštuju drugog i drugačijeg,tekstove pune tolerancije,vjerske snošljivosti,uzajamnog poštovanja i taj novi Kur’an prevesti na sve jezike gdje ljudu prakticiraju Islam,te poslije toga najodgovorniji,čelnici,vođe,Islama da organiziraju veliki svjetski ekumenski skup na koji će biti pozvane vođe drugih religija,gdje će svi u ime svoje religije izraziti kajanje za svaku kapljicu prolivena ljudske krvi,učinjeno da li od pojedinca ili od kompletne vjerske zajednice,bratu čovjeku,drugoj vjerskoj zajednici,narodu ,državi,bilo kada i bilo gdje na zemaljskoj kugli,gdje će svi pružiti ruke jedni drugima,zagrliti se,poljubiti se,da taj historijski dan prenose svi svjetski mediji,tv,radio,internet,tako da civilizacija ljubavi,pobjedi civilizaciju smrti,mir vam i svako dobro ,ljudi dobre volje ,ma gdje bili..

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: